Home

El Servei de Documentació i Arxiu de la FSS a Madrid, està constituït per les següents unitats:

BIBLIOTECA

REFEROTECA

ARXIU DOCUMENTAL
BIBLIOTECA

La Biblioteca està integrada per monografies (llibres i fullets) els continguts principals dels quals es refereixen als temes: anarquisme, moviment llibertari, moviment alternatiu, altres moviments socials (ecologia, feminisme, antimilitarisme, cooperativisme, consumidors, mov. ciutadà, etc.) organitzacions sindicals, polítiques i socials, sindicalisme, historia economia i literatura social.

Hi ha dues biblioteques complementàries: Biblioteca de Fonts, que recull un elenc d'Inventaris i Catàlegs de més de 150 arxius i biblioteques, públics i privats, relacionats amb els temes principals de l'Arxiu, i una Biblioteca Tècnica sobre temes relacionats amb el tema bibliotecari i arxivístic.HEMEROTECA

L'Hemeroteca manté dues seccions: una relativa a les publicacions periòdiques "mortes" (que han deixat de publicar-se) amb 2000 títols de capçaleres, i una altra, relativa a les "vives" o en circulació, integrada per una mica més de 800 capçaleres. La majoria de les capçaleres d'ambdues seccions estan relacionades amb el món llibertari, alternatiu, moviments socials i moviment ciutadà.REFEROTECA

Hi ha un important elenc d'articles procedents del buidatge que es va realitzant de les publicacions periòdiques i monografies, que es pot consultar informàticament i que recull també "dossiers" sobre temes monogràfics d'interès (Maig 68, Transició a Espanya, 23-F, etc.), així com referències biogràfiques de militants llibertaris.ARXIU DOCUMENTAL

Organitzat per Fons, el seu contingut està relacionat, fonamentalment, amb el Moviment Llibertari, les seves organitzacions i militants. Els períodes més documentats són els relacionats amb la Guerra Civil, fins als nostres dies.

Comprèn, també, una important col·lecció de cartells i fotografies de la Guerra Civil, així com cartells, fotografies i altres materials en suport gràfic i audiovisual de les etapes posteriors.

A fi de facilitar la consulta dels interessats, existeixen inventaris succints, tant dels Fons catalogats informàticament com els quals encara no ho estan .CONSULTA

El Servei de Documentació i Arxiu està obert al públic, els interessats han de concertar la visita prèviament per telèfon o e-mail.

Hi ha servei de fotocopiadora.