Home

L'Arxiu de la FSS de València està format per una sèrie d'arxius històrics i biblioteques de diverses entitats i particulars. La reunió dels diferents arxius ha estat possible gràcies a les donacions de particulars (els propis militants o els seus familiars: Gómez Peláez, Liberto Sarrau, Marco Nadal), i a la repatriació d'arxius de les organitzacions del Moviment Llibertari en l'exili (Centre d'Estudis Socials i Econòmics de París, Federació Local de la CNT de Cachan-França).

Descrivint el nombre d'exemplars que conserva l'Arxiu del Moviment Llibertari de la F.S.S. de València, ens trobem amb el següent:

BIBLIOTECA (3000 llibres i 1000 fullets).

HEMEROTECA (1000 Publicacions Periòdiques) ARXIU - Documental (2000 documents d'arxiu) - Sonor (350 cintes, equivalent a 430 hores) - Audiovisual (Cinema de ficció i Documentals, 200 entre formats video i dvd) - Gràfic (300 Cartells i 1500 Fotografies)

Els fons documentals de l'Arxiu del MLE estan classificats en seccions seguint el principi de procedència dels mateixos, és a dir, d'acord amb els organismes productors del material.

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DE L'ARXIU


Secció I: Interior

Secció II: Exili

Secció III: Impresos

Subsecció I: Llibres

Subsecció II: Publicacions Periòdiques

Secció IV: Cartells

Subsecció I: Interior

Subsecció II: Exili

Secció V: Militants

Subsecció I: Interior

Subsecció II: Exili

Secció VI: Arxiu Gràfic

Subsecció I: Interior

Subsecció II: Exili

Secció VII: Arxiu Sonor

Subsecció I: Interior

Subsecció II: Exili