Home

SALACENTRECENTRE

Via Laietana, 18 10º 08003 Barcelona Tel. 932 684 552.
Horari d'atenció al públic: dimarts de 16:00 a 20:00 hores.


fss.cat@fundacionssegui.org


CATÀLEG