Home

L'Arxiu Sonor està format pels enregistraments realitzats pel grup d'història oral de la F.S.S., tant en àudio com en vídeo, dels companys i companyes. També rebem donacions d'enregistraments realitzats per altres persones. El registre més antic és el d'una conferència pronunciada per Aristide Lapeyre, sobre l'evolució de l'escola a França, en l'Ateneu Español de Tolosa de Llenguadoc l'any 1960 i el més recent és de novembre de 2005, la presentació en el Fórum de Debats de la Universitat de València de la sèrie documental Zona Vermella de Tv3, amb la presència de Felip Solé, (realitzador), i els testimoniatges d'Isidro Guàrdia Abella (CNT) i Juan Gil Edo (Institut Obrer de València). També tenim una bona col·lecció d'enregistraments de Cançons revolucionàries, tant espanyoles, franceses i llatinoamericanes.

Els fons d'aquest Arxiu en formació, dotat fins al dia d'avui (gener de 2006) de 411 cintes, equivalents a 581 hores, estan classificades en dues seccions: Testimoniatges i Dissertacions.

La primera secció, Testimoniatges, consta de 235 cintes equivalents a 251 hores d'enregistrament i recull aspectes i fets diversos de la vida espanyola del segle XX, especialment de la II República, de la Guerra Civil, de l'Exili i del Franquisme, a partir d'experiències autobiogràfiques. Aquesta secció registra vivències i impressions tant de militants amb renom en l'àmbit del Moviment Llibertari Español com aquells menys coneguts. No obstant això a pesar que el nostre centre està més interessat pel Moviment Llibertari també hem recollit testimoniatges de militants d'altres corrents ideològics com a republicans, membres de la Federació Universitària Escolar, Nens de la Guerra, del POUM, Guerrillers o Maquis.

La segona secció, Dissertacions, consta de 176 cintes equivalents a 330 hores d'enregistrament i està constituïda per documents sonors procedents de col·loquis, congressos, seminaris, conferències, mítings, taules rodones, tertúlies, programes de radi i fòrums on estudiosos, militants i sindicalistes han reflexionat sobre el moviment obrer, memòria històrica, etc.

A continuació, descriurem les dues seccions de l'arxiu sonor analitzant la seva estructura.

I. Secció de Testimonis

Els documents sonors corresponents a aquesta secció signifiquen el 53 % de tots els testimoniatges recollits, el 86 % es va gravar en àudio-casset, i gens més en el 14 % dels casos la recollida del testimoniatge es va fer en cinta de vídeo. També, hem de dir que en el 38 % dels casos es va utilitzar l'entrevista com a mètode per a la recollida del testimoniatge, a través del qüestionari elaborat pel Grup d'Història Oral de la F.S. S. de València. Aquest qüestionari es va adaptar a les característiques pròpies de cadascuna de les persones entrevistades.

Quant a la llengua utilitzada, el 76 % dels entrevistats s'expressen en castellà, mentre que el 24 % ho fan en català. Cal assenyalar que només l'11 % dels testimoniatges de l'arxiu estan transcrits, íntegrament per regla general i, de vegades, en versió abreujada o comentada. Reconeixem que s'ha *trascrito molt poc, però el Grup d'Història Oral ha valorat com més urgent recollir els testimoniatges, abans que sigui massa tarda, i quan es pugui ja es faran les transcripcions.

Sobre les condicions ambientals de les entrevistes, normalment s'ha procurat que la trobada es mantingués exclusivament entre deponent i dipositari, però hi ha casos en què s'ha produït en presència d'algun familiar o amic del deponent, que ha intervingut en alguns casos amb opinions i comentaris, que han enriquit d'aquesta manera la deposició. Una altra cosa que s'ha cuidat bastant ha estat el lloc d'enregistrament del testimoniatge, perquè l'entrevistat es trobés còmode i relaxat. Hem utilitzat els locals de la F.S.S. i, en molts dels casos, els mateixos domicilis dels deponents, i els hem estimulat els records per mitjà de fotografies, retallades de premsa i altres documents.

Des del punt de vista del perfil de l'individu del que procedeix el testimoniatge, i havent comptabilitzat 140 deponents, podem dir que el 67 % pertanyen al sexe masculí (94 homes) mentre les dones representen el 33 % restant (46 dones).

Quant a l'edat dels entrevistats, són majors de 70 anys, excepte dues persones que tenien 52 i 66, respectivament. En relació amb la professió dels entrevistats, podem dir que abasta camps molt diversos, amb predomini del sector terciari. Els treballadors d'aquest sector (serveis) ocupen un 45 %. En segon lloc, amb un 20 %, tenim el sector secundari (indústria) El 14 % pertany al sector primari (agricultura). Naturalment, per l'edat que tenen ja han arribat a l'edat de la jubilació.

Quant a la temàtica dels testimonies, podem establir els següents blocs temàtics:

1. Vida quotidiana, abans, durant i després de la Guerra Civil Espanyola
: Infància, adolescència, servei militar, matrimoni, parella, amics, treball, temps lliure.

2. Preguntes de tipus general: La seva visió de la política de l'època. Visió de la Guerra Civil. Visió de la CNT. Relació amb les armes. La vida en l'exili (exili interior/exili exterior) El pas pel jutjat. La vida en el camp de concentració/ presó. L'oposició al règim de Franco. La transició política a la democràcia. El sindicalisme dels anys 90.

II. Secció de Dissertacions


El 47 % de les cintes de l'Arxiu de Fonts Orals de la F.S.S. de València està dedicat a dissertacions. El 18 % correspon a col·leccions de Col·loquis, Cicles de Conferències, Jornades, Seminaris i Congressos. El 39 % està format d'unitats independents com a sessions, ponències, conferències soltes o taules rodones.

Finalment, el 43 % d'aquesta secció comprèn material procedent d'espais de radi, concretament de la Memòria Rebel, programa d'història oral que tenia la F.S.S. en Radio Klara, la ràdio lliure i llibertària de la ciutat de València. Va ser una experiència molt interessant que vam tenir durant els anys 1993 i 1994, on cada setmana entrevistàvem a una persona d'edat avançada coneixedora dels temes monogràfics plantejats o bé posàvem algun enregistrament de les entrevistes realitzades amb anterioritat (vam fer 67 programes d'1,30 hores).


Guia de fons sonorsGuía de fondos